Bejelentés


Jézus Szíve Család Jézus Szentséges Szíve , bízom benned!

A Jézus Szíve Családok célja, hogy azon emberek közössége által, akik e Családhoz csatlakoztak, állandó imádság szálljon fel az Istenhez.

Jézus Szíve Családok

A Jézus Szíve Családok célja, hogy azon emberek közössége által, akik e Családhoz csatlakoztak, állandó imádság szálljon fel az Istenhez.

Van egy apostol, aki az ima embere.

A Család 14 tagból áll, akik egy évben háromszor elimádkoznak imafüzetünkből egy meghatározott imát, 9 egymás utáni napon.

Mi a szent óra?

Ezt mi minden hónap első csütörtökén a templomban végezzük a Szent József plébánián közösen. Maga az isteni Üdvözítő kérte ezt az ájtatossági gyakorlatot Szent Margareta

Máriától: "Minden hónap csütörtök éjjel 11 órától 12 óráig ébren kell lenned, velem 1 órát imában eltölteni!"

Jézus Szent Szívének kívánságára a neki tetsző ájtatosságra másokat is megtanított. Ebből bontakozott ki idővel egy testvéri közösség.

Mi mindig a szentóra előkészítő imájával kezdünk, utána Szent Mihály arkangyalt köszöntjük, majd a Sátántipró Szeplőtelen Szűzanyához imádkozunk, utána köszöntjük a Szentlelket, vagyis segítségül hívjuk imánk elkezdése előtt. Ezután az arra a hónapra eső szentórát végezzük el, végül a Jézus Szíve litániát. Ezt is szándékokra ajánljuk fel.

Külön imákat végzünk: papjainkért, egyházközségünkért, betegekért, családunkért, unokáinkért, halottainkért, haldoklókért, bűnösökért, tisztítótűzben szenvedő lelkekért, magunkért és még sorolhatnám. Majd a szentóra záró imája következik, végül elköszönünk templomunktól. Imánkra sok kegyelmet kaptunk és kapunk az Úr Jézustól, amit köszönünk neki. Várunk minden érdeklődőt a Jézus Szíve Családok közösségébe.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!