Bejelentés


Jézus Szíve Család Jézus Szentséges Szíve , bízom benned!

"Azt kívánom, hogy a családi imádság mozgalma, amely összekapcsolódik Jézus Szentséges Szíve tiszteletének elmélyítésével, egyre nagyobb elterjedésre találjon Isten népének lelki javára."

A Jézus Szíve Család

"Látni fogják azt, akit keresztülszúrtak."
(Zak 12,10 - Ján 19, 37)

Az oltáriszentség előtt imádkozó Pierre Geandron kanadai katolikus papot 1971. augusztus 7. és 15. között Montrealban az isteni Szív sugallataival (magánkinyilatkoztatás útján) arra késztette, hogy összeállítson egy imafüzért - engesztelő kilencedet - a Szentírás alapján. Jézus Szívét ugyanis nemcsak a kereszten szúrták át, azóta is folyamatosan töviskoszorú öleli körül. A tövisek jelképezik az emberek bűneit, melyek napról napra egyre mélyebben sértik az isteni Szívet. Folyamatosan fájdalmat és szomorúságot okoznak, ahogy ezt Jézus Alacoque Szent Margitnak is elpanaszolta 1696-ban a franciaországi Paray-le-Monial-ban. A Jézus Szentséges Szívének Családja 1978-ban feladatának világos megfogalmazását kapta VI. Pál pápától: "Azt kívánom, hogy a családi imádság mozgalma, amely összekapcsolódik Jézus Szentséges Szíve tiszteletének elmélyítésével, egyre nagyobb elterjedésre találjon Isten népének lelki javára."

Pierre Geandron a következőképpen gondolta el Jézus Szívének folyamatos engesztelését: tizennégy imádkozó ember alkot egy lelki családot, melyet az úgynevezett apostol vezet. Egy-egy családtag évente háromszor végzi a kilencedet, így a tizennégy tag biztosítja, hogy az év folyamán mindennap valaki engesztelje Jézus Szent Szívét az imafüzet alapján. A tagoknak az apostol jelöli ki a kilenced időpontját. Ha egy tag a kilencedik napon befejezte az engesztelést, másvalaki kezdi el az imádságot, ezzel biztosítva a folyamatosságot.

Az engesztelésre a Jézus iránti viszontszeretet indítja a "családtagokat". Alacoque Szent Margitnak Jézus megmutatta szeretetét. Látta, amint lángok törtek elő Szívéből. Nem pislákoló, hanem lobogó láng, hiszen Jézus a lehető legnagyobb "intenzitással" fordul minden emberhez, így a bűnösökhöz is. Még az őt megtagadó Júdást is úgy fogadja: Barátom, miért jöttél? Szeretetét nem fojtotta el Júdás árulása, sem Péter tagadása, vagy az apostolok cserbenhagyása, ahogy nem égették ki szeretetét kínzóinak gyötrései és az emberiség bűnei sem. Jézus egyetlen dolgot kér és vár az emberektől, hogy viszontszeressék, amit úgy tehetnek, ha befogadják szívükbe az isteni szeretet tüzét, és engesztelik őt.

A világszerte elterjedt mozgalomnak hazánkban jelenleg mintegy 30 000 tagja van, akik az évente háromszori kilenced elvégzése mellett minden első csütörtökön este a templomban közösen imádják az oltáriszentségben jelen levő isteni Szívet. A szentségimádást Pater Mateo: Egy óra a szentségi Jézussal című könyvéből végzik. Ez lényegében egy misztikus szemlélődő ima, Jézus és az imádkozó párbeszéde, amely alapján a lelki család tagjai közösen is találkozhatnak az isteni Szívvel. Ezzel nem pusztán az egyéni, hanem a közösségi ima is kifejezésre jut a mozgalomban. A tagok egy évben háromszor, régiók szerint, a helyi plébánosok vezetésével zarándoklatokon vesznek részt az ország negyven városában: húsvét után az isteni irgalmasság vasárnapján, Jézus Szíve ünnepén és Krisztus Király vasárnapján.

A mozgalom emblémája összefoglalja az elmondottakat: a katona által átszúrt Szív felett emelkedő lángnyelv Isten szeretetét jelképezi. A szívből mint virágszirmok, sugarak törnek elő - ezek a Megváltó halálakor az emberiségnek adott nyolc ajándéknak felelnek meg: a hit, Szűz Mária, a Szentlélek, az egyház, az oltáriszentség, az egyéb szentségek, az irgalom és a felebaráti szeretet szimbólumai. A fehér kör az eucharisztiára, a Földre és az egész emberiségre utal.

A Jézus Szíve Család országos központjánál (2030 Érd, Gárdonyi u. 1. Tel.: (23) 360-484) szeretettel várják mindazok érdeklődését, akiket megérint az engesztelés ügye, és akik ily módon is szeretnék viszonozni Isten végtelenszeretetét.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!