Bejelentés


Jézus Szíve Család Jézus Szentséges Szíve , bízom benned!

14 személy vállalja a kilencedet évente háromszor. Így az esztendő folyamán minden nap valaki a 14 tag közül engeszteli Jézus Szívét.

Jézus Szíve Család

Célkitűzés:

Jézus Szívének engesztelése.

Maga Jézus kérte Alacoque Szent Margittól, hogy viszont szeresse a szívét és engesztelje a bűnök töviseitől megsebzett és vérző szívét.

Formája: 14 személy vállalja a kilencedet évente háromszor. Így az esztendő folyamán minden nap valaki a 14 tag közül engeszteli Jézus Szívét.

Szervezete:
A lelki család vezetője az Apostol. A tagok adatait beírja az ú.n. Apostoli naptárba. A nevek alatt található az év folyamán végzendő 3 kilenced időpontja. Ezt a 3 dátumot bejegyzi a tag imafüzetének utolsó oldalára (55. oldal), amelynek neve: Jézusom, bízom benned! Közben felügyel arra, hogy a tagok, amikor sorra kerülnek, megkezdjék az engesztelást. Ugyanakkor, ha a család létszáma megcsonkul, elhalálozás vagy elköltözés esetén, igyekezzen új taggal helyettesíteni.

Az apostoli füzetben leírt adatokat átmásolja az űrlapra, és elküldi a „Pázmaneum, Hlavná u. 47/22, 92901 Dunajská Streda” címre.
Megjegyzés: Ennek a kilencednek az elimádkozása nincs helyhez kötve, bárhol végezhető.


Ajánlott áhítatok a kötelező kilenceden felül:
Szentségimádás minden hónap első péntekén a templomban.

Lelkiatya jelenléte nem szükséges. Ilyenkor a családtagok együttesen hódolnak az
Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztus előtt. Ehhez nagy segítséget nyújt P. Mateo: Egy óra a Szentségi Jézussal c. imakönyv.

Továbbá évente három ünnepen szentórát tartanak közösen a helyi templomban. A három ünnep: Irgalmasság vasárnapja, Húsvétot követő vasárnap. A szentórát az Isteni Irgalmasság tisztelete c. füzetből végezzük, az 59. oldalon leírt menetrend szerint.

Jézus Szíve vasárnapon Jézus Szentséges Szívének rendelt szentórát végeznek a P. Mateo könyv 213. oldaláról.
A harmadik ünnep Krisztus Király vasárnapján szentóra Jézus Szentséges Szívének uralmáért P. Mateo könyvének 224. oldaláról.

Megjegyzések:
A szlovákiai Jézus Szíve Családok ügyét Főtisztelendő Karaffa János plébános atya intézi. Címe: Pázmaneum, Hlavná u. 47/22, 92901 Dunajská Streda

Kiadványaink:
Jézusom bízom benned (kilenced imafüzet), ár 2 euro
Isteni Irgalmasság Tisztelete, ár 2 euro
P. Mateo: Egy óra a Szentségi Jézussal, ár 6 euro
Énekek Jézus Szívéről, ár 2 euro


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!