Bejelentés


Jézus Szíve Család Jézus Szentséges Szíve , bízom benned!

Jézus Szíve Ünnepe

Jézus Szíve ünnepére


Pünkösd utáni harmadik hét pénteke - számunkra az azt követő vasárnap, tehát a mostani - Jézus Szíve ünnepe. Hosszú időn keresztül nagy hittel, sőt hévvel ünnepelték. Manapság csendesebben, egyszerűbben. Ez helyes, de talán félszegnek mégsem kell lenni. S utánozni pedig pláne nem kellene a mai világot, melynek embere nem beszél szívesen érzelmi életéről. Helyette inkább autókra ragasztja a szívet, szívét, s hozzá angolul keríti a szót: I love ..., s jönnek a legkülönfélébb dolgok: macskák, kutyák, tücskök, bogarak...


Ez a reklámharsogás az érzelmi élet megtagadásából, elsorvadásából ered. De lám hiába, mert az torz formában, giccsként, érzelmeskedő filmecskékben vissza-visszatérnek.

A Teremtő jól elrejtette az emberszívet a test mélyére. Jézus is befelé fordulva viselte a szívét, érzelmeiről egyenesen soha nem beszélt. Az evangéliumok egyetlen alkalmat idéznek - azt is csak Máténál olvashatjuk - amikor Jézus gyermeki ujjongással Atyjára tekint és magasztalja a kicsinységet és elrejtettséget. Utána a tanítványokhoz fordulva így szól: "Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű!" Jézus Szíve ünnepe elsősorban erre a két erényre int bennünket: szelídségre és alázatosságra - bent, mélyen a szív rejtettségében.

Szíve gazdagságát mégsem a szája mondja el. Jelen van az mégis minden kis gesztusában, a kenyértörés mozdulatában, betegek, leprások megérintésében és leginkább akkor nyilvánul meg, amikor önkifejeződési lehetőségeitől megfosztva, mozdulatlanra szegzetten a fürkész, kíváncsi világ utat talál a szívéhez. Lándzsával.

Azóta Jézus így - megnyitott szívvel - lett a miénk, mindenkié: latroké, baloldali és jobboldali latroké, századosoké, gyermeküket sirató anyáké...

Jézus szíve - ez a szelíd és alázatos szív, ha egyszer szeretete becsalogat oda - csodát mutat: kis helyen, sokan, sokfélék békében megférünk egymással. Egy egész világ!

Június 1. vasárnapIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!