Bejelentés


Jézus Szíve Család Jézus Szentséges Szíve , bízom benned!

KEGYELEMKILENCED JÉZUS SZÍVÉHEZ

KEGYELEMKILENCED JÉZUS SZÍVÉHEZ

/Azon ígéretek alapján amelyeket az Úr Jézus Alacoque szent Margitnak adott


Leborulva előtted, ó Jézus Szent Szíve, imádunk és dicsérünk téged.

Hálát adunk neked számtalan jótéteményeidért.

Eleget akarunk tenni vétkeinkért és Szent Szíved szeretetének szenteljük magunkat.

Nagylelkű ígéreteidre hivatkozva ó kegyes Szív,föltétlen bizalommal könyörgünk Hozzád:Jézus szent Szíve, add meg mindnyájunknak az állapotunkhoz szükséges kegyelmet

/Minden kérés után mondjuk/: Amint megigérted!

Jézus szent Szíve, adj békét családunkban, Amint megígérted!

Jézus szent Szíve, légy fájdalmunkban enyhülésünk,szenvedésünkben vigasztalásunk. Amind megigérted!

Jézus szent Szíve,légy biztos menedékünk életünkben, de főképp halálunk oráján,
Amind megigérted!

Jézus szent Szíve, áldd meg minden dolgunkat, vállalásunkat.
Amind megígérted!

Jézus szent Szíve, találják benned a bűnösök az irgalmasság kimeríthetetlen tengerét. Amind megigéerted!

Jézus szent Szíve, gyullaszd buzgóságra a lanyhákat.
Amind megigérted!

Jézus szent Szíve, vezesd a buzgó lelkeket még nagyobb tökéletességre. Amind megigérted!

Jézus szent Szíve, áld meg és oltalmazd a házakat, melyekben

Szent Szíved képét különös tiszteletben tartják. „

Amind megigérted!

Jézus szent Szíve, segítsd a lelkek üdvén fáradozókat oly hathatós kegyelemmel, hogy a legmegátalkodottabb szíveket is megindíthassák és megtéríthessék. Amind megígérted!

Ó édes Jézus, vésd imádandó Szívedbe mindazok nevét, akik ezen ájtatosságot terjesztik.
Amind megígérted!

Jézus szent Szíve légy szeretetünk egyedüli tárgya, életünk oltalma, vétkeink kiengesztelője, üdvösségünk biztosítéka,halálunk óráján biztos menedékünk.
Amind megigérted!

Ó szerető Szív, beléd helyezem minden bizalmamat, gyöngeségeim miatt ugyan mindentől félhetek, de jóságodtól remélek mindent. Amen.Fohászok:
Jézus Szíve, bízom Benned!

Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívünket a te Szívedhez hasonlóvá.

Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a Te országod!
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!